Cultuureducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Schrijf je in voor Klassiek Zoetermeer

Wat doen we voor jou?

Je vindt bij ons een divers aanbod aan scholing en activiteiten. We maken je vertrouwder met en deskundiger in kunst en cultuur, zodat je het beste uit de lessen kunt halen en, niet onbelangrijk, het voor jou nog veel leuker wordt om ze te geven. We adviseren je graag en organiseren scholing voor zowel individuele leerkrachten als lerarenteams, icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken.

Wil je ons voorzien van advies? Heel graag! We nodigen je van harte uit voor onze klankbordgroep.

Voor het schooljaar 2019-2020 staan de volgende activiteiten gepland:

Inspiratiemiddag thema kunst, techniek en onderwijs

Datum: woensdag  van 14.00-17.00 uur
Deelname is gratis

Aanmelden kan hier

Icc-cursus
De interne cultuurcoördinator (icc’er) is de cultuurspecialist binnen de school en zorgt dat cultuureducatie een duidelijke plek krijgt binnen het schoolcurriculum. In de opleiding tot icc’er werken de deelnemers in acht bijeenkomsten toe naar een cultuurbeleidsplan passend bij de eigen school. Daarvoor oriënteren zij zich breed op de mogelijkheden voor cultuureducatie en zoeken ze naar hun eigen invulling van de rol als icc’er.
De opleiding staat geregistreerd in het lerarenregister.

Deelname aan de cursus kost € 150,- per leerkracht
In samenwerking met de Unicoz Academie.

Nieuw!

Icc-netwerkmiddag
‘Hoe pak jij dat nou aan?’ Tijdens de icc-netwerkmiddag leer je collega-icc’ers kennen en kun je ervaringen uitwisselen. Even overleggen met een andere cultuurcoördinator levert je immers vaak nieuwe inzichten op die je meteen de volgende werkdag al kunt toepassen. Daarnaast maak je tijdens deze bijeenkomst kennis met de nieuwe ontwikkelingen binnen cultuureducatie. We inventariseren van tevoren onderwerpen bij de groep icc’ers zelf.
Data: 

Deelname is gratis.
In samenwerking met de OPOZ en Unicoz Academie.

Aanmelden kan hier

Nieuw!

Experttraining
Ben je een leerkracht die al bedreven is in of een passie heeft voor een kunstvak? Volg onze gratis experttraining in een kunstvak om je kennis naar een nog hoger niveau te brengen. In twee middagen werken we onder leiding van ervaren kunstvakdocenten aan deskundigheidsbevordering, uitgangspunten van het kunstvak en toepassingen binnen het basisonderwijs. Doen en ervaren staat voorop!
Dit schooljaar komen de volgende vakken aan bod: theater, muziek, beeldend, erfgoed en literatuur. Schrijf je in voor een van de disciplines.
Data: 

Deelname is gratis.
In samenwerking met de Unicoz Academie.

Aanmelden kan hier

Teamtraining
Gaan jullie aan de slag met een nieuwe kunstdiscipline? Beginnen jullie schoolbreed aan een leerlijn? Dan is een teamtraining een goede manier om samen van start te gaan. De gratis teamtraining maakt de leerkrachten deskundig in het geven van de lessenreeks en enthousiasmeert het team om eraan te beginnen. Een ervaren kunstvakdocent geeft de training. Vraag een teamtraining aan door contact op te nemen met Cultuur op School. 
Een teamtraining duurt 1,5 tot 2 uur en is gratis.

neem contact op

Co-teaching
Zelf geven van de lessen uit de leerlijnen toch wat lastig? Dan is dit een ideaal moment om met co-teaching je vaardigheden nog verder te verbeteren. Co-teaching is een kort coachingstraject met een ervaren kunstvakdocent. Al naar gelang de behoefte vullen we het traject in met een voorbeeldles, een les samen geven, een voor- en nabespreking of een combinatie ervan. Vraag co-teaching aan door contact op te nemen met Cultuur op School. Kosten worden bepaald na overleg.

neem contact op

Cultuurbegeleiders
Bij een cultuurbegeleider kun je terecht met al je vragen over cultuureducatie. Elke school die met Cultuur op School aan de slag gaat, krijgt een cultuurbegeleider toegewezen die de school bezoekt, adviseert en meedenkt. Hij of zij helpt jou en je team bij het maken van keuzes en het in gang zetten van de cultuuraanpak bij jou op school. Heeft jouw school nog geen cultuurbegeleider? Neem dan contact op met Cultuur op School. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 neem contact op