Cultuureducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Experttraining

13 en 20 maart Beeldend, Theater, Muziek en Erfgoed!

Schrijf je in

Wat doen we voor jou?

Je vindt bij ons een divers aanbod aan scholing en activiteiten. We maken je vertrouwder met en deskundiger in kunst en cultuur, zodat je het beste uit de lessen kunt halen en, niet onbelangrijk, het voor jou nog veel leuker wordt om ze te geven. We adviseren je graag en organiseren scholing voor zowel individuele leerkrachten als lerarenteams, icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken.

Wil je ons voorzien van advies? Heel graag! We nodigen je van harte uit voor onze klankbordgroep.

Voor het schooljaar 2018-2019 staan de volgende activiteiten gepland:

Inspiratiemiddag thema kunst, techniek en onderwijs

Datum: woensdag 30 januari 2019 van 14.00-17.00 uur
Deelname is gratis

Het programma ziet er als volgt uit:
13:45 uur Inloop
14:00 uur Welkomstwoord Cultuur op school
14:15 uur Hoofdspreker Mark Mieras ‘Wat schieten we op met kunst?’
15:00 uur Introductie op de workshops
15:10 uur Start workshops - pauze binnen de workshop
16:45 uur Afsluiting
17:00 uur Borrel

Wat schieten we op met Kunst?
Hersenonderzoek maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is in de eerste levensjaren van een kind de juiste dingen aan te spreken in de hersenen. Je hersenen gaan naar je leven staan, zoals je schoenen naar je voeten, volgens Mark Mieras. Hij pleit er voor om kinderen al jong de ruimte te geven om te spelen en experimenteren. Spelen versnelt de aanleg van nieuwe verbindingen in de hersenen. Mark Mieras ziet een belangrijk rol weggelegd voor kunsteducatie binnen het onderwijs.
‘Kunst is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de hersenontwikkeling. Beter gezegd: kunst is leuk omdat het zo goed is voor onze hersenen. Het is een slijpsteen voor onze hersenschors.’

Mark Mieras is wetenschapsjournalist. In 2001 begon hij verslag te doen van hersenonderzoek. Het thema ontwikkelde zich al snel tot een fascinatie die hem inmiddels al ruim vijftien jaar fulltime in zijn greep houdt. En ook een beetje tot een missie, want Mark Mieras raakte ervan overtuigd dat het waardevol is als mensen begrijpen hoe het daarboven werkt. Waardevol wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, ontwikkelen en presteren. Hij publiceerde onder andere in de Volkskant, NRC-Handelsblad, Hollands Diep en Psychologie Magazine en werkt regelmatig mee aan radio- en televisieprogramma’s.
 

Workshop 1 - techniek
Onderzoekend en ontwerpend leren
Midden- en bovenbouw
Eveline Holla

In deze workshop krijg je handvaten om zelf met ontwerpen in de klas aan de slag te gaan. Met ontwerpend leren krijgen leerlingen de kans om hun talenten en 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Praktische voorbeelden (en het zelf ervaren!) van ontwerpprojecten in de klas vormen de rode draad van de workshop. De workshop bestaat uit een introductie onderzoekend en ontwerpend leren inclusief het zelf ervaren van een onderzoek(je) en een aantal ontwerpstappen.

Eveline Holla werkt als projectleider bij het Wetenschapsknooppunt Delft. Ze studeerde Industrieel Ontwerpen en is afgestudeerd op het ontwikkelen van technieklessen voor de basisschool.

Workshop 2 - techniek
Juf, mag je het helemaal zelf weten?
Techniek en onderzoekend leren voor jonge kinderen

Marieke Hunze

Onderzoeken en spelen, verhalen maken en materialen uitproberen. Dat is wat (jonge) kinderen het liefste doen. En toevallig is dat ook precies wat kunstenaars, wetenschappers en technici nodig hebben. Hoe geef je als leerkracht de kinderen de ruimte om die technicus in zichzelf te ontdekken? In deze workshop laat Marieke Hunze je kennismaken met een werkwijze waarin de ideeën van de kinderen een centrale plek krijgen. ‘Juf, mag ik het helemaal zelf weten?’ ‘Ja, graag!’

Marieke Hunze is beeldend kunstenaar. Samen met Brenda Jonker heeft ze Lijm-lab opgericht. Iedereen moet kunnen spelen met materiaal en ideeën, als kunstenaars in een atelier. Lijm-lab organiseert Ateliers op school en in de buurt. Onderzoekend leren is het uitgangspunt. Marieke Hunze werkt momenteel mee aan het schrijven van de basislessen voor de leerlijn Techniek.

Workshop 3 - kunst
Experimenteren met kleur

Carine Hooykaas

Hoe verhouden kleuren zich tot elkaar? Hoe beïnvloeden kleuren elkaar? Tijdens deze workshop ga je hiermee experimenten. Je maakt collages van gekleurd papier. Formaat, vlakverdeling en ruimte komen aan bod. En tot slot gebruik je een caleidoscoop om je collage te bekijken. En wat er dan gebeurt, is magisch!

Carine Hooykaas is beeldend kunstenaar en docent. Ze werkt als adviseur beeldend bij DOK Delft, coördineert daar en geeft lessen op CmK scholen. Ze werkt tevens als docent op de VAK, Centrum voor de Kunsten, in Delft, waar ze lesgeeft aan kinderen van 4 tot 16 jaar en cursussen zeefdrukken geeft aan volwassenen.

Workshop 4 – kunst
Improvisatie zang/theater
Jonathan Perquin

Wanneer je vraagt wat de twee spannendste onderdelen binnen theater zijn, dan hoor je vaak zingen en improvisatie. Beiden zijn immers kwetsbaar. Dus waarom combineer je die twee dan niet? Dan heb je 't maar gehad! Improvisatiezang en theater is 10 procent zang en 90 procent creativiteit. Vanuit een woord, beeld of voorwerp liedjes laten ontstaan, van smartlap tot rap. Een kleuterliedje, dat over comazuipen gaat? Of een scène met een vurig strijdlied over wie de vuilnisbak deze keer moet legen.
 

Jonathan Perquin werkt als theaterdocent en regisseur voor de Jeugdtheaterschool Zeeland. Daarnaast geeft hij freelance theatertrainingen. Hij staat bekend om zijn improvisatieworkshops, die vaak in grote mate verbonden zijn met muziek. Jonathan speelt geweldig piano, waarmee hij met het grootste gemak een sfeer creëert, om de improvisatie op gang te brengen. In deze workshop ga je dit zelf ervaren, maar maak je ook de vertaalslag naar je klas. Heb je nog aarzelingen, dan weet Jonathan je moeiteloos over de streep te trekken!

Aanmelden kan hier

Icc-cursus
De interne cultuurcoördinator (icc’er) is de cultuurspecialist binnen de school en zorgt dat cultuureducatie een duidelijke plek krijgt binnen het schoolcurriculum. In de opleiding tot icc’er werken de deelnemers in acht bijeenkomsten toe naar een cultuurbeleidsplan passend bij de eigen school. Daarvoor oriënteren zij zich breed op de mogelijkheden voor cultuureducatie en zoeken ze naar hun eigen invulling van de rol als icc’er.
De opleiding staat geregistreerd in het lerarenregister.
De Icc-cursus 2018-2019 is al gestart. In 2019-2020 vindt er weer een nieuwe cursus plaats.

Deelname aan de cursus kost € 150,- per leerkracht
In samenwerking met de Unicoz Academie.

Nieuw!

Icc-netwerkmiddag
‘Hoe pak jij dat nou aan?’ Tijdens de icc-netwerkmiddag leer je collega-icc’ers kennen en kun je ervaringen uitwisselen. Even overleggen met een andere cultuurcoördinator levert je immers vaak nieuwe inzichten op die je meteen de volgende werkdag al kunt toepassen. Daarnaast maak je tijdens deze bijeenkomst kennis met de nieuwe ontwikkelingen binnen cultuureducatie. We inventariseren van tevoren onderwerpen bij de groep icc’ers zelf.
Data: 28 maart 2019 van 16.00-17.30 uur. 

Deelname is gratis.
In samenwerking met de OPOZ en Unicoz Academie.

Aanmelden kan hier

 

Nieuw!

Experttraining
Ben je een leerkracht die al bedreven is in of een passie heeft voor een kunstvak? Volg onze gratis experttraining in een kunstvak om je kennis naar een nog hoger niveau te brengen. In twee middagen werken we onder leiding van ervaren kunstvakdocenten aan deskundigheidsbevordering, uitgangspunten van het kunstvak en toepassingen binnen het basisonderwijs. Doen en ervaren staat voorop!
Dit schooljaar komen de volgende vakken aan bod: theater, muziek, beeldend, erfgoed en literatuur. Schrijf je in voor een van de disciplines.
Data: 13 en 20 maart 2019 van 14.00 - 17.00 uur.

Deelname is gratis.
In samenwerking met de Unicoz Academie.

Aanmelden kan hier

Teamtraining
Gaan jullie aan de slag met een nieuwe kunstdiscipline? Beginnen jullie schoolbreed aan een leerlijn? Dan is een teamtraining een goede manier om samen van start te gaan. De gratis teamtraining maakt de leerkrachten deskundig in het geven van de lessenreeks en enthousiasmeert het team om eraan te beginnen. Een ervaren kunstvakdocent geeft de training. Vraag een teamtraining aan door contact op te nemen met Cultuur op School. 
Een teamtraining duurt 1,5 tot 2 uur en is gratis.

neem contact op

Co-teaching
Zelf geven van de lessen uit de leerlijnen toch wat lastig? Dan is dit een ideaal moment om met co-teaching je vaardigheden nog verder te verbeteren. Co-teaching is een kort coachingstraject met een ervaren kunstvakdocent. Al naar gelang de behoefte vullen we het traject in met een voorbeeldles, een les samen geven, een voor- en nabespreking of een combinatie ervan. Vraag co-teaching aan door contact op te nemen met Cultuur op School. Kosten worden bepaald na overleg.

neem contact op

Cultuurbegeleiders
Bij een cultuurbegeleider kun je terecht met al je vragen over cultuureducatie. Elke school die met Cultuur op School aan de slag gaat, krijgt een cultuurbegeleider toegewezen die de school bezoekt, adviseert en meedenkt. Hij of zij helpt jou en je team bij het maken van keuzes en het in gang zetten van de cultuuraanpak bij jou op school. Heeft jouw school nog geen cultuurbegeleider? Neem dan contact op met Cultuur op School. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 neem contact op