Cultuureducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Schrijf je in voor het Kunstmenu

Wat doen we voor jou?

Je vindt bij ons een divers aanbod aan scholing en activiteiten. We maken je vertrouwder met en deskundiger in kunst en cultuur, zodat je het beste uit de lessen kunt halen en, niet onbelangrijk, het voor jou nog veel leuker wordt om ze te geven. We adviseren je graag en organiseren scholing voor zowel individuele leerkrachten als lerarenteams, icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken.

Wil je ons voorzien van advies? Heel graag! We nodigen je van harte uit voor onze klankbordgroep.

Voor het schooljaar 2019-2020 staan de volgende activiteiten gepland:

Icc-cursus

Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bieden de CmK-partners (CKC & Partners, De Bibliotheek, Het Stadsmuseum en Stadstheater) de icc-cursus aan, die opleidt tot intern cultuurcoördinator. Een intern cultuurcoördinator is een spin in het web als het gaat om cultuureducatie op school en zorgt er voor dat de cultuureducatie een duidelijke plek krijgt binnen het school curriculum. Binnen de cursus van 8 bijeenkomsten wordt toegewerkt naar een cultuurbeleidsplan op maat voor de school. Er wordt breed georiënteerd op de mogelijkheden voor cultuureducatie en gezocht naar de eigen invulling van de rol van cultuurcoördinator. Met een intern cultuurcoördinator krijgt de school een deskundige cultuurspecialist en organisator in school! Heb je een leerkracht die daar geschikt voor is? De opleiding staat geregistreerd in het lerarenregister.

Deelname aan de cursus: € 150,- per leerkracht
Data: 25 september en 16 en 30 oktober, 27 november 2019, 15 januari, 5 februari en 25 maart en 8 april 2020 van 14.00-17.00 uur

Aanmelden kan hier

Icc-netwerkmiddagen

Inmiddels is Zoetermeer 24 scholen met één of meerdere certificeerde intern cultuurcoördinatoren rijker. Ook dit jaar organiseren we de icc- netwerkmiddagen in samenwerking met de Opoz en Unicoz Academie. Tijdens deze middagen zijn alle icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken welkom om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, vragen te stellen én kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen cultuureducatie. De onderwerpen die ter sprake komen, worden ook bij de icc’ers zelf geïnventariseerd. Een leerzame middag, waarbij weer nieuwe inspiratie kan worden opgedaan!

Data: 19 september 2019 en 26 maart 2020 van 16.00-17.30 uur

Deelname is gratis.

In samenwerking met de OPOZ en Unicoz academie.

Inspiratiemiddag

Jaarlijks organiseren de CmK-partners de Inspiratiemiddag over Kunst, Techniek en Onderwijs voor de scholen. Er zal een interessante spreker zijn en er worden inspirerende workshops aangeboden. Je bent van harte welkom met het hele team!

Datum: 19 februari 2020 van 14.00-17.00 uur

Deelname is gratis.

Experttraining

Ben je een leerkracht met een passie voor een bepaalde kunstdiscipline, geef je aan meerdere groepen les in een kunstvak binnen de school, bijvoorbeeld in een ‘carrousel’, een circuit of talentweek? Komend schooljaar worden er experttrainingen aangeboden door ervaren kunstvakdocenten in de volgende disciplines: Theater, Muziek en Literatuur (najaar 2019), Dans, Erfgoed en Beeldende kunst (voorjaar 2020). De experttraining heeft een studielast van zes uur. Er wordt met de deelnemers gewerkt aan deskundigheidsbevordering, uitgangspunten van het kunstvak en toepassingen binnen het primair onderwijs. Doen, ervaren en toepassen in de klas staat voorop!

Data: Experttraining Literatuur en Theater: wo 6 en 13 nov van 14.00-17.00 uur

Experttraining Muziek: ma 23 en 30 sept, ma 7 en 14 okt van 16.00-17.30 uur

De data van de andere experttrainingen worden in de loop van komend jaar bekend gemaakt. 

Deelname is gratis.

Teamtraining

Gaan jullie aan de slag met een nieuwe kunstdiscipline? Beginnen jullie schoolbreed aan een (nieuwe)leerlijn? Dan is een teamtraining een goede manier om samen van start te gaan. De teamtraining maakt de leerkrachten deskundig in het geven van de lessenreeks en enthousiasmeert het team om er aan te beginnen. De training wordt gegeven door een ervaren kunstvakdocent. Een teamtraining kan aangevraagd worden door een mail te sturen aan de cultuurbegeleider van je school of neem cocnact op met Cultuur op School.

Een teamtraining duurt 1,5-2 uur en is gratis.

neem contact op

Co-teaching

Zijn er leerkrachten binnen je team die wat moeite hebben met het zelf geven van de lessen van de leerlijn? Om allerlei redenen kan een leerkracht soms wat extra coaching gebruiken. Dan bestaat er de mogelijkheid tot co-teaching. Met een ervaren kunstvakdocent wordt een kort coaching-traject afgesproken, waarin een voorbeeldles, een les samen geven, voorbespreking en nabespreking, of dit alles in combinatie, tot de mogelijkheden behoort. Co-teaching kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar de cultuurbegeleider van je school of neem contact op met Cultuur op School.

Kosten worden bepaald na overleg.

neem contact op

Hebocon training

Jullie willen met techniek aan de slag in de klas? Dan is Hebocon bij uitstek een leuk project waarbij leerlingen bedenken, bouwen en battelen! Ze maken in een aantal lessen van eenvoudige materialen een bewegend robotje, dat vervolgens probeert om de robots van hun klasgenootjes uit het speelveld te duwen. Wie als eerste over de rand komt, verliest de battle. Als leerkracht begeleidt je dit zelf, maar hoe doe je dat eigenlijk? In deze teamtraining Hebocon doorloop je het hele proces in sneltreinvaart. Je leert de materialen kennen, je leert de basis van een stroomcircuit begrijpen en je ontdekt welke bewegingsmechanismen je kan inzetten. Samen met je collega’s bouw je in no-time een robot en laat deze aan het eind van de workshop tegen elkaar strijden.

Een Hebocon training duurt 1,5 uur en kan op school of op het CKC plaatsvinden

Prijs op aanvraag.

neem contact op

Cultuurbegeleiders

Elke school in Zoetermeer heeft een eigen cultuurbegeleider, een contactpersoon als vertegenwoordiger van de CmK partners, op het gebied van cultuureducatie op school. Deze cultuurbegeleider bezoekt de school, adviseert, denkt mee en fungeert als klankbord bij het maken van keuzes op het gebied van cultuureducatie. Zij helpt bij het in gang zetten van de cultuuraanpak door het geven van concrete aanwijzingen en draagt kennis over. De cultuurbegeleiders zijn per mail of telefonisch bereikbaar en altijd bereid om mee te denken! Kijk op de website wie de cultuurbegeleider van jouw school is, of neem contact op met Cultuur op School.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.
neem contact op